Ineke van Gennep MA, Ommerweg 76a, 7981 TG Zuidwolde, T: 0523 65 81 97 Mob: 06 104 87 119, E ivangennep@telfort.nl

Mindfulness

`Niemand leert fietsen door er een boek over te lezen`


De Mindfulnesstraining is praktisch. Het gaat om doen, ervaren, voelen en oefenen. Het is geen praatgroep en persoonlijke problemen staan niet centraal. Al kunnen die natuurlijk wel aan de orde komen tijdens het nabespreken van de oefeningen. Het zijn vooral de ervaringen tijdens de oefeningen die centraal staan.

 

Ervaren wat Mindfulness is, is de kern van de training. Je leert je bewust worden van je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en emoties. In de training oefenen we om het bewustzijn te vergroten, zodat we op een situatie welbewust kunnen reageren in plaats van door een automatisme. Soms staan we tijden lang op de automatische piloot en zijn we ons er niet van bewust dat we steeds weer keuzes maken.

Bij Mindfulness oefenen we waar te nemen; waar onze aandacht is en we oefenen onze aandacht te richten van moment tot moment.

We oefenen tijdens de training, maar even belangrijk is we oefenen ook thuis met behulp van cd´s.
De training is stapsgewijs opgebouwd. Uitleg en instructie rond verschillende thema´s, wordt gevolgd door oefeningen. Het uitwisselen van ervaringen is een vast onderdeel van iedere training.

We maken onderscheid tussen mindfulness voor volwassenen en mindfulness voor kinderen/jongeren.